تراست کرم های ضد آفتاب خود را در ۲ دسته تولید و طراحی کرده است. دسته اول مربوط به کرم های ضد آفتاب بدون رنگ می باشد که SPF 50 دارند و در دو مدل برای پوست های خشک و معمولی و مدل دیگر برای پوست های چرب و مختلط هست که هر دو مدل Oil Free  هستند که یعنی پوست را چرب نمی کنند. در دسته دیگر کرم پودر های ضد آفتاب در ۵ رنگ مختلف می باشد که SPF آنها ۳۰ می باشد.